Általános szerzõdési feltételek

Általános szerzõdési feltételek

 

 

 

I.

 

Alaprendelkezések

 

Ezeket az általános szerzõdési feltételeket ("általános szerzõdési feltételek") a § 1751 és SEQ alapján adják ki. Act No. 89/2012 Coll., polgári törvénykönyv ("polgári törvénykönyv")

 

„Porszívok világa s.r.o.“ CZ - Svět vysavačů s.r.o.

Általános szerzõdési feltételek

CÉGAZONOSÍTÓ: 07855826

ÁFAAZONOSÍTÓ SZÁMA: 07855826

Alapul: Kaprova 42/14, Stare Mesto, 110 00 Prága 1

Nyilvántartásba a prágai Fõvárosi Bíróság, C. szakasz, helyezze 308757

 

Elérhetõségek: E-Shop

 

E-mail: info@porszivokvilaga.hu / info@svetvysavacu.cz  

Telefon:  +36 13237752

Weblap: www.porszivokvilaga.hu / www.svetvysavacu.cz

 

 

 

(a továbbiakban: eladó)

 

 

 

Ezek a kikötések és feltételek az eladó és annak a természetes személy kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák, aki az adásvételi szerzõdést üzleti tevékenységén kívül fogyasztóként vagy üzleti tevékenysége során (a továbbiakban: vásárló) köt le Webes felületen található a webhely elérhetõ svetvysavacu.cz (az "online áruház").

A szerzõdési feltételek rendelkezései az adásvételi szerzõdés szerves részét képezik. Az adásvételi szerzõdésben szereplõ eltérõ rendelkezések elsõbbséget élveznek a jelen Kikötések és feltételek rendelkezéseivel szemben.

Az adásvételi és vásárlási szerzõdés e kikötésérõl és feltételeirõl cseh nyelven kerül megkötni.

 

II.

 

Tájékoztatás az árukról és az árakról 

1. Az árukra vonatkozó információkat, beleértve az egyes áruk árát és fõbb jellemzõit, az online áruház katalógusában az egyes árucikkekre vonatkozóan adják meg. Az áruk árát feltüntetik a hozzáadottérték-adóval, az összes kapcsolódó díjakkal és a visszaküldés költségeivel, ha az árut nem lehet a szokásos postai úton visszaszolgáltatni. Az áruk ára hatályban marad mindaddig, amíg azok megjelennek az online áruházban. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy az adásvételi szerzõdés tárgyalása egyénileg tárgyalásos úton történjen. 

2. Az online áruház katalógusában elhelyezett áruk minden prezentációi tájékoztató jellegûek, és az eladó nem köteles adásvételi szerzõdést kötni ezekre az árukra. 

3. A csomagolással és áruszállítással kapcsolatos költségekre vonatkozó információk az online áruházban kerülnek közzétételre. 

4. Az áru vételárát nem lehet kombinálni, kivéve, ha az eladó másképpen nem ért egyet a vevõvel. 

III. 

Adásvételi szerzõdés megrendelését és megkötését  

1. Az adásvételi szerzõdés megkötésével kapcsolatosan a vevõ által a távközlõ eszközök használata során viselt költségeket (az Internet-kapcsolat költségét, a telefonhívások költségét) maga a vevõ viseli. Ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól. 

2. A megrendelõ a következõ módokon teszi meg az árurendelést: - Az ügyfélszámládon keresztül, ha elõzetes regisztrációt végzett az online Shopban,- Kitöltésével a rendelési ûrlap regisztráció nélkül. 

3. A megrendelés során a vevõ kiválasztja az árut, a termékek számát, a fizetési módot és a szállítást. 

4. A megrendelés leadási elõtt a vevõnek lehetõsége van a megrendelni kívánt információk ellenõrzésére és módosítására. A megrendelõ a megrendelés elküldése gombra kattintva elküldi az eladónak. A megrendelés során megadott információt az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés feltétele a megrendelõûrlapon található kötelezõ információk kitöltése, valamint a megrendelõ visszaigazolása, hogy ismeri a jelen feltételeket. 

5. A megrendelés kézhezvételekor az eladó a megrendelés átvételekor a megrendelõ által megadott email címre elküldi a megrendelõ visszaigazolását. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem tekinthetõ a szerzõdés megkötésének. A letiltási az eladó jelenlegi kereskedési feltételei. Az adásvételi szerzõdés csak azt követõen kerül megkötésbe, hogy az eladó elfogadta a megrendelést. A rendelési elfogadás értesítés a vevõ e-mail címére kerül kézbesítésre. 

6. Ha a megrendeléshez megadott követelmények bármelyike nem teljesíthetõ az eladó által, akkor a vevõnek egy módosított ajánlatot küld az e-mail címére. A módosított ajánlatot a vételi szerzõdés új tervezetének tekintik, és ebben az esetben a adásvételi szerzõdést a vásárló arra vonatkozó megerõsítésével köti meg, hogy az ajánlatot elfogadja az eladó részére a jelen Kikötések és feltételekben meghatározott e-mail címére. 

7. Az eladó által beérkezett összes megrendelés kötelezõ érvényû. A vevõ a megrendelést visszavonhatja mindaddig, amíg a vevõ nem kap értesítést a megrendelés eladótól történõ kézhezvételérõl. A vevõ a megrendelési feltételekben meghatározott eladónak telefonon vagy e-mailben eltörölheti a megrendelést. 

8. Abban az esetben, ha nyilvánvaló technikai hiba van az Eladó részérõl, amikor az áruk ára az online Shopban kerül Elhelyezéskor, vagy rendelés közben, az eladó nem köteles az árut a vevõnek leszállítani erre a nyilvánvalóan hibás árra. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vásárlót a hibáról, és módosított ajánlatot küld a vevõnek e-mail címére. A módosított ajánlatot a vételi szerzõdés új tervezetének tekintik, és ilyen esetben a adásvételi szerzõdés megkötése a vevõ által az eladó e-mail címére történõ átvételi elismervény útján történik.   

IV. 

Ügyfélszámla 

1. Regisztrációkor a vevõ tett az online áruház, a vevõ elérheti az ügyfél számla. Az ügyfélszámlából a vevõ megrendelheti az árut. A vásárló az árut regisztráció nélkül is megrendelheti. 

2. Amikor egy vevõszámlára regisztrál, és az árut megrendeli, a vevõ köteles pontosan és pontosan közzétenni az adatokat. A vásárló köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változáskor frissíteni. A vevõ által az ügyfélszámlán és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. 

3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval védi. A vevõ köteles az ügyfélszámlájára való hozzáféréshez szükséges információk bizalmasságát fenntartani. Az eladó nem vállal felelõsséget az ügyfél számlájának harmadik fél általi visszaéléséért. 

4. A vevõ nem jogosult harmadik félnek a vevõszámla használatára. 

5. Az eladó törölheti a felhasználói fiók, különösen, ha a vevõ nem használja a felhasználói fiók hosszabb, vagy ha a vevõ megsérti a kötelezettségeit a vételi szerzõdés és a jelen feltételek. 

6. Vevõ tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem érhetõ el folyamatosan, különös tekintettel a szükséges karbantartási hardver és szoftver berendezések az eladó, vagy. harmadik fél hardver-és szoftverfelszereléseinek szükséges karbantartása.  

V. 

Fizetési feltételek és áruk leszálítatása  

1. A vásárló az áru árát, valamint az áruszállítással kapcsolatos esetleges költségeket az adásvételi szerzõdés szerint a következõ módokon fizethetje ki:- Nem készpénzes átutalás az eladó bankszámláján

Szám:

CZK 115-8612760277/0100

EUR 115-8872200217/0100

USD 115-8722140247/0100

a Komerční Banka.

- Nem készpénzfizetési kártya

- Nem készpénzes átutalás az eladó számlájára a COMGATE fizetési átjárón keresztül

- Utánvét az áru átadásakor

- Készpénz vagy bankkártya a személyes adatgyûjtésre a helyszínen

- Készpénzzel vagy hitelkártyával történõ személyes begyûjtés esetén (szállítmány, raktározás, stb.) 

2. A vételárral együtt, a vevõ köteles visszafizetni az eladónak az árut a megállapodott mennyiségben, a csomagolással és az áru szállásával kapcsolatos költségekért. Eltérõ rendelkezés hiányában a vételárat és az áruszállítással kapcsolatos költségeket is meg kell érteni. 

3. Készpénzfizetés esetén a vételárat az áru átvételekor kell megfizetni. A nem készpénzes fizetés esetén a vételár a szerzõdés megkötésétõl számított 7 napon belül esedékes. 

4. A fizetési átjárón keresztüli fizetés esetén a vevõ a megfelelõ elektronikus fizetési szolgáltató utasításainak megfelelõen továbblép. 

5. A nem készpénzes fizetés esetén a vevõ a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettségét úgy teljesíti, hogy a vonatkozó összeget az eladó bankszámlájára jóváfizeti. 

6. Az eladó nem igényel elõleget vagy más hasonló fizetést a vevõrõl. A vételárnak az áru feladása elõtti kifizetése nem elõleg. 

7. Az adásvételi jog szerint az Eladó köteles nyugtát kiadni a vásárlónak. Ugyanakkor köteles a kapott értékesítést az adóadminisztrátorral online regisztrálni a mûszaki leállás esetén, akkor legkésõbb 48 órával 

8. Az árut leszállították a vevõnek:- A rendelés beszerzõje által megadott címre- Csomagküldés révén a kitárolási lista címére, amelyet a vásárló adott meg- Személyes átvétel az Eladó telephelyén 

9. A szállítási mód megválasztása az áruk rendelésekor történik. 

10. Az áru szállítási költségét, a feladás módjától és az áruk átvételétõl függõen, a vevõ megrendelésével és az eladó visszaigazolásával meg kell határozni. Abban az esetben, ha a szállítási módot a vevõ külön kérelme alapján kötötték meg, a vevõ viseli a kockázatot és a szállítási módhoz kapcsolódó esetleges járulékos költségeket. 

11. Ha az eladó a vételi szerzõdés szerint köteles szállítani az árut a megadott helyre a vevõ a megrendelés, a vevõ köteles megtenni az árut a szállítás. Ha a vevõ részérõl történõ okokból az árut ismételten vagy más módon kell szállítani, mint a rendelésben megjelöltek, a vevõ köteles visszafizetni az áruk ismételt leszállítatásával kapcsolatos költségeket, vagy a más szállítási móddal kapcsolatos költségeket. 

12. Az áruknak a szállítótól való kézhezvételét követõen a vevõnek ellenõriznie kell az áru csomagolásának integritását, és abban az esetben, ha bármilyen hiba azonnal értesíti a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomag megszegi a jogosulatlan behatolást a küldeménybe, a vevõ nem fogadhatja el a szállítmányt a szállítónként. 

13. Az eladó adóokmányt állít ki a felvásárlónak – az adóokmányt megküldik a vevõ e-mail címének, vagy a szállított árukhoz csatolták. 

14. A vevõ átveszi az áruk tulajdonjogát az áruk teljes vételárának megfizetésével, beleértve a szállítási költségeket, de elõször átveszi az árut. Az áru véletlen megsemmisülésével, megrongálásával vagy elvesztésével kapcsolatos felelõsség akkor jut el a vásárlóhoz, ha az árut átveszi, vagy amikor a vevõ köteles átvenni az árut, de ezt nem tette meg az adásvételi szerzõdés megsértésével.  

VI. 

Szerõdés visszavonása 

1. Az a vevõ, aki üzleti tevékenysége körén kívül adásvételi szerzõdést kötött, jogosult arra, hogy elállhat a adásvételi szerzõdéstõl. 

2. Az élelmezés-és pihenõidõ 14 nap- Az áru átvételétõl számított- Az utolsó termékértékesítés kézhezvételének napjától, ha a szerzõdésre több termékfajta vagy több részbõl álló árubeszerzés vonatkozik- Az elsõ termékértékesítés kézhezvételének napjától, amennyiben a szerzõdés rendszeres, ismételt áruszállításra vonatkozik. 

3. A vevõ többek között nem vonhatja vissza az adásvételi szerzõdést:- A szolgáltatásnyújtás, ha azok teljesítése az elállási határidõ lejárta elõtt elõzetes kifejezett hozzájárulásával történt, és az eladó a szerzõdés megkötése elõtt elmondta a vevõnek, hogy ilyen esetben nincs joga a szerzõdéstõl való elállásra,- Áruk vagy szolgáltatások értékesítése esetén, amelynek ára függ a pénzügyi piacnak az eladó AKARATTÓL való eltérésétõl, és amely az elállási idõszak alatt elõfordulhat,- Alkoholtartalmú italok szállítása, amelyet csak harminc nap elteltével lehet szállítani, és amelynek ára a pénzügyi piacnak az eladó végakarattól független eltérésétõl függ,- A vevõ kívánságainak vagy személyének megfelelõen módosított termékek leszállítva,- Romlandó áruk szállítása, valamint olyan áruk, amelyek a szállítást követõen más árukkal visszavonhatatlanul keveredtek,- Olyan lepecsételt termékek értékesítése, amelyeket a vásárló mentesített a csomag alól és higiéniai okokból nem adható vissza,- Audio-vagy videofelvétel, illetve számítógépes program kézbesítése, ha az eredeti csomagolást megsértették,- Újságok, folyóiratok és magazinok szállítása,- A digitális tartalom értékesítése, kivéve, ha a nem tárgyi adathordozón szállított, és a vevõ elõzetes kifejezett hozzájárulásával a várakozási idõ lejárta elõtt és az eladónak a szerzõdés megkötése elõtt tájékoztatta a vevõt, hogy ilyen esetben nincs joga Visszavonása- A polgári törvénykönyv 1837 §-ban említett egyéb esetekben. 

4. A várakozási idõ betartása érdekében a vevõnek el kell küldenie a kivonási nyilatkozatot az elállási idõszakon belül. 

5. Hogy kilépje a adásvételi szerzõdés, a vevõ használhatja a modell formában, hogy vonja vissza a szerzõdést az eladótol. A vásárló az adásvételi szerzõdésbõl az eladó e-mail címére vagy a jelen Kikötések és feltételekben meghatározott szállítási címre küldi a visszavonást. Az eladó megerõsíti az ûrlap átvételét. 

6. Az a vevõ, aki visszalépett a szerzõdéstõl, a szerzõdéstõl az eladónak 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut az eladóhoz. A vásárló viseli az áruknak az eladó részére történõ visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árut nem lehet a szokásos postai úton visszajuttatni a saját jellegéhez. 

7. Ha a vevõ eláll a szerzõdésbõl, az eladónak haladéktalanul és legkésõbb a visszavonást követõ 14 napon belül vissza kell térítenie valamennyi pénzeszközt, beleértve a szállítási költséget is, amelyet tõle azonos módon kapott. Az eladó megtéríti a vevõ számára a más eszközökkel kapott pénzt, ha a vevõ beleegyezik, és ha nem jár többletköltségekkel. 

8. Ha a vevõ úgy döntött, hogy eltér az eladó által kínált áruk legolcsóbb szállítási módtól, az eladó az áruk szállítási költségét a legolcsóbb ajánlott áruátadási módszernek megfelelõ összegben adja vissza. 

9. Ha a vevõ lemond a vételi szerzõdéstõl, az eladó nem köteles a kapott összeget visszajuttatni a vevõnek, mielõtt a vevõ átadja az árut, vagy bebizonyítja, hogy az árut elküldik az eladónak. 

10. A vevõnek vissza kell adnia az árut a sértetlen, nem kopott és nem szennyezett eladóhoz, és ha lehetséges, az eredeti csomagolásban. Az Eladó jogosult arra, hogy az árukkal kapcsolatban felmerült kártérítési igényt egyoldalúan kiegyenlítik a vevõ azon jogával, hogy a vételárat visszaigényelje. 

11. Az Eladó jogosult arra, hogy az áru értékesítése, az áruk nem rendelkezésre állása, vagy ha az áru gyártója, importõre vagy szállítója az áruk elõállítását vagy behozatalát megszakította, a adásvételi szerzõdéstõl elvonja. Az eladó azonnal tájékoztatja a vevõt a megrendelésre megadott email címen, és visszaadja az adásvételi szerzõdésbõl való elállásról szóló értesítést követõ 14 napon belül az összes pénzeszközt, beleértve a szállítási költséget is, amelyet a szerzõdés alapján kapott tõle, Ugyanolyan módon, vagy a vásárló által meghatározottak szerint.  ¨

VII. 

A hibás teljesítménytõl való jog 

1. Az eladó felelõs a vásárló számára, hogy az áru nem hibás. Különösen az eladó felel a vásárlónak, hogy amikor a vásárló átvette az árut:- Az áru rendelkezik azokkal a jellemzõkkel, amelyeket a felek megtárgyaltak, és a megállapodás hiányában azokat a jellemzõket, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyet a vevõ az áruk jellege és az általuk folytatott reklám vonatkozásában várt,- Az áruk alkalmasak arra a célra, amelyre az eladó hivatkozik, vagy amelyekre az ilyenfajta árukat általában felhasználják,- Az áruk megfelelnek a szerzõdött minta vagy sablon minõségének vagy kivitelezésüknek, feltéve, hogy az osztályt vagy a mintát a jóváhagyott minta vagy sablon szerint határozták meg,- Az áruk a megfelelõ mennyiségben, nagyságrendben vagy súlyban vannak- Megfelel a jogszabály követelményeinek. 

2. Ha a hiba az áruknak a vásárló által történõ kézhezvételétõl számított hat hónapon belül megnyilvánul, az árukat az átvétel idõpontjában hibásnak kell tekinteni. A vásárló jogosult arra, hogy az átvételt követõ huszonnégy hónapban a fogyasztási cikkek során elõforduló hibák jogát igényelje. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron adtak el olyan hibának, amelyre alacsonyabb árat tárgyaltak, hogy a rendeltetésszerû használat által okozott árut a használt áruk esetében olyan hibára használják fel, amely megfelel a használati szintnek vagy a kopásnak, amikor a termék átveszi A vásárló, vagy ha az áru természetébõl ered. 

3. Meghibásodás esetén a vásárló panaszt nyújthat be az eladóhoz, és kérheti:- Új áruk helyettesítése,- áru javítását- Méltányos kedvezmény a vételárra,- Felmondhatja a szerzõdést. 

4. A vevõ jogosult a szerzõdéstõl elállni.- Ha az áru jelentõs hibát mutat- Ha az tárgyat nem lehet megfelelõen felhasználni a hiba vagy a javítás utáni hiba ismételt elõfordulásának esetére,- Az áru további hibái. 

5. Az Eladó köteles elfogadni a panaszt minden olyan létesítményben, ahol lehetséges a panasz elfogadása, esetleg akár a központban, akár az üzleti tevékenység helyén. Az Eladó köteles, hogy a vevõ írásbeli visszaigazolást, amikor a vevõ gyakorolja a jogot, mi a tartalma a panasz, és milyen módon kezeli a panaszt a vevõ megköveteli, valamint a megerõsítését idõpontját és kezelésének módját a panasz, beleértve a megerõsítés végrehajtásáról a javítási és Vagy a követelés elutasításának írásbeli indoklása. 

6. Az eladó vagy meghatalmazott munkavállalóként, összetett esetekben, három munkanapon belül azonnal dönt a követelésre. Ez az idõszak nem tartalmazza a hiba szakmai értékeléséhez szükséges termék-vagy szolgáltatástípussal arányos idõt. Az igényeket, beleértve a hiba megszüntetését is, haladéktalanul, legkésõbb a kérelem idõpontjától számított 30 napon belül kell kezelni, kivéve, ha az eladó a vevõvel szemben hosszabb ideig egyetért. Ennek az idõszaknak a lejárata a szerzõdés lényeges megszegésének minõsül, és a vevõnek jogában áll elállni a vételi szerzõdésbõl. A követelés igénylésének pillanata az a pillanat, amikor a vevõ akaratát (a hibás teljesítés jogát gyakorolva) az eladónak kell megtennie. 

7. Az Eladó írásban tájékoztatja a vevõt a követelés kimenetelérõl. 

8. A hibás teljesítés joga nem a vevõhöz tartozik, ha a vásárló az ügy átvétele elõtt tudta, hogy az ügy hibás, vagy ha a vásárló maga okozta a hibát. 

9. Jogos követelés esetén a vevõnek jogában áll a követelésével kapcsolatban felmerült, ésszerûen felmerült költségeket visszatérítésére. Ezt a jogot a vevõ gyakorolhatja a szavatossági idõszak lejáratát követõ egy hónapon belül. 

10. A vevõnek megvan a választása a követelés-módszer. 

11. A szerzõdõ feleknek a hibás teljesítménybõl eredõ jogokra vonatkozó jogait és kötelezettségeit a fogyasztók védelmérõl szóló § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 és a "2161", 2174 a polgári törvénykönyv és az ACT.  

VIII. 

Szállítás 

1. A szerzõdõ felek elektronikus levélben is eljuttathatják egymásnak írásos levelezését. 

2. A vásárló leveleket továbbít az eladónak a jelen Kikötések és feltételekben felsorolt e-mail címen. Az eladó a vevõszámláján vagy a megrendelésben megadott e-mail címen biztosítja a vevõ számára a levelezést.  

IX.

Bíróságon kívüli vitarendezés 

1. A vásárlási szerzõdésbõl eredõ fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése az illetékes Cseh kereskedelmi ellenõrzõ hivatal, amelynek székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, cégazonosító: 000 20 869, Internetcím: https://adr.coi.cz/cs. online vitarendezés platform található Az http://ec.europa.eu/consumers/odr az eladó és a vevõ között a vásárlási szerzõdésbõl eredõ viták megoldására használható. 

2. Az európai fogyasztóvédelmi központ (Cseh Köztársaság) a Štìpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (21) 2013. május, a fogyasztói jogviták online rendezése és az 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (a fogyasztói jogviták rendezésére vonatkozó online rendelet) 

3. Az Eladó jogosult az árut kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi engedélyezési hatóság saját joghatóságán belül kereskedelmi ellenõrzést végez. A Cseh kereskedelmi Felügyelõség, a meghatározott mértékig, a 634/1992 Coll. Act-nek való megfelelés felügyeletét látja el fogyasztóvédelemmel  

X.

Zárórendelkezések 

1. Minden megállapodás az eladó és a vevõ a jogrend a Cseh Köztársaság. Ha a vételi megállapodás által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek tárgyalnak arról, hogy a jogviszonyt a Cseh Köztársaság törvényei szabályozzák. Ez nem sérti az általánosan kötelezõ jogszabályokból eredõ fogyasztói jogokat. 

2. Az eladó nem köti kapcsolatban a vevõ bármely magatartási kódexek értelmében a rendelkezései § 1826 para. 1 e a polgári törvénykönyv. 

3. Minden jogot, hogy a honlapon az eladó, beleértve, de nem csak a szerzõi jogok a tartalom, mint például a lapelrendezések, fotók, filmek, grafikák, védjegyek, logók, és egyéb tartalmak és elemek tartoznak az eladó. Tilos a weboldalt vagy annak bármely részét az eladó beleegyezése nélkül másolni, módosítani vagy más módon felhasználni. 

4. Az eladó nem tehetõ felelõssé az olyan hibákért, amelyek a harmadik fél által az online áruházban történt beavatkozásból erednek, vagy a használata következtében ellentétes a rendeltetésével. Ha online áruházat használ, a vevõ nem használhat olyan eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak mûködését, és nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely lehetõvé tenné számára vagy harmadik személy számára a szoftver illetéktelen beavatkozását vagy jogosulatlan kihasználását vagy az online áruházat alkotó egyéb alkatrészek, valamint az online áruház, annak részei vagy szoftvere oly módon, hogy az ellentétes lenne a rendeltetési céljával. 

5. A vevõ vállalja annak kockázatát, változás a körülmények értelmében a § 1765 para. a polgári törvénykönyv 2. 

6. Az adásvételi szerzõdés, beleértve a feltételeket is, az eladó által archiválva elektronikus formában, és nem hozzáférhetõ. 

7. Az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti a feltételek megfogalmazását. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a feltételek elõzõ változatának tényleges idõszakában keletkeznek. 

8. A szerzõdési feltételek melléklete egy elállási formanyomtatvány.    

 

Ezek a kikötések és feltételek a 01.10.2019 napján hatálynak.